THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
CÁC BIỂU MẪU
GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ [9/12/]
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ
Kính gửi:  Trường (cơ sở đào tạo)…………………………………………………..
 
Họ và tên học sinh, sinh viên: .....................................................................................
Ngày sinh:  ........../........../..............                 Giới tính:    Nam            Nữ
CMND số ............................... ngày cấp......./....../....... Nơi cấp....................................
Lớp: ........................ Khoa.........................................Số thẻ HSSV................................
Khoá: ..............................................Loại hình đào tạo:      chính quy
Hệ đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp): ......................................................................
Ngày nhập học: ....... /...... / ..............ngày ra trường (dự kiến): ........./....... /...................
Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh): XDT
Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do ông (bà)................................................
 Cư trú tại thôn (ấp, làng)……………………...xã(phường)............................................
Huyện (thị xã) ………………………….Tỉnh (thành phố) ....................................... đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội....................................................
cho vay tổng số tiền là:........................ đồng.(Bằng chữ..............................................)
 
Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình:
 
Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động tôi sẽ thông báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng để tôi đi học.
Nếu không thực hiện cam kết trên thì ngân hàng, gia đình và Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn.
                                                     Phú Yên, ngày…….. tháng……. Năm 20….
                                                                                 NGƯỜI CAM KẾT
                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)
                       
 
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn