THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
THÔNG BÁO PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
KẾ HOẠCH 12/KH-ĐHXDMT V/V TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KẾT NỐI DOANH NGHIỆP, CỰU SINH VIÊN VỚI TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG NĂM 2016 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG [3/9/2]
BỘ XÂY DỰNG
 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số 12  /KH-ĐHXDMT                             Tuy Hoà, ngày 02  tháng 3 năm 2016   

 

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức chương trình hội thảo kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên với Trường ĐHXD Miền Trung năm 2016 chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường 

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn