THÔNG BÁO PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Thông báo 217 về tổ chức “Tập huấn kiến thức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” cho SV [ 10/9/ ]

Thông báo 133 về tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV [ 5/4/2 ]

Thông báo chào cờ và ký cam kết ANTT [ 3/3/2 ]

Thông báo tổ chức tập huấn kỹ năng xin việc làm [ 2/24/ ]

Thông báo về tổ chức đối thoại với sinh viên và tập huấn ban cán sự lớp [ 2/24/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Kế hoạch 12/KH-ĐHXDMT V/v tổ chức chương trình hội thảo kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên với Trường ĐHXD Miền Trung năm 2016 chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường [ 3/9/2 ]

  2. TB 52/TB-ĐHXDMT-CTHSSV về Triệu tập sinh viên tham gia chương trình Tư vấn kỹ năng xin việc làmnăm 2016 [ 3/1/2 ]

  3. Thông báo 17/TB-ĐHXDMT-CTHSSV về Đăng ký tham gia chương trình Tư vấn kỹ năng xin việc làm cho sinh viên [ 2/22/ ]

  4. Kế hoạch 07KH-ĐHXDMT-CTHSSV về Tổ chức chương trình Tư vấn kỹ năng xin việc làm cho sinh viên [2/22/]

  5. Kế hoạch 07KH-ĐHXDMT-CTHSSV về Tổ chức chương trình Tư vấn kỹ năng xin việc làm cho sinh viên [2/22/]

  6. Thông báo 207/TB-ĐHXĐMT về việc phân bổ xuất học bổng học kỳ I năm 2015-2016 cho học sinh, sinh viên [12/14]

  7. Kế hoạch số 484/KH-ĐHXDMT ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2015 – 2016 [11/30]
THÔNG BÁO
 
Đọc thêm


WEBLINK
 
Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Kinh tế- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn