THÔNG BÁO
THÔNG BÁO số 92/TB-ĐHXDMT ngày 29/05/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024 [ 5/29/ ]

THÔNG BÁO số 66/TB-ĐHXDMT ngày 6/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên [ 5/7/2 ]

THÔNG BÁO số 49/TB-ĐHXDMT ngày 1/4/2024 của Trưởng phòng CTSV về việc triệu tập sinh viên tham dự lễ chào cờ tháng 4 năm 2024 [ 4/2/2 ]

THÔNG BÁO số 47/TB-ĐHXDMT ngày 25/03/2024 của Trưởng phòng Công tác SV về việc triệu tập các lớp sinh viên tham gia phục vụ Lễ thượng cờ Tổ Quốc [ 3/28/ ]

THÔNG BÁO số 54/TB-ĐHXDMT ngày 25/3/2024 của Trưởng phòng CTSV Kết quả xét học bổng KKHT, trợ cấp xã hội, danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên [ 3/25/ ]

Các bài đã đăng:

  1. THÔNG BÁO số 36/ TB-ĐHXDMT ngày 11/03/2024 của Trưởng phòng Công tác sinh viên Kết quả đánh giá điểm rèn luyện HK I năm học 2023-2024 cho sinh viên [ 3/11/ ]

  2. THÔNG BÁO số 05/TB-ĐHXDMT ngày 08/01/2024 của Trưởng phòng Công tác HSSV Về việc nộp hồ sơ xét hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết xuân Giáp Thìn năm học 2023-2024 [ 1/9/2 ]

  3. THÔNG BÁO số 285/TB-ĐHXDMT ngày 12/12/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xét chọn ứng viên nhận học bổng HESSEN, CHLB Đức năm học 2023-2024 [ 12/13 ]

  4. THÔNG BÁO số 284/TB-ĐHXDMT ngày 13/12/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc triệu tập sinh viên tham dự tuyên truyền, trãi nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ [12/13]

  5. THÔNG BÁO số 280/TB-ĐHXDMT ngày 06/12/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên [12/7/]

  6. THÔNG BÁO số 279/TB-ĐHXDMT ngày 05/12/2023 của Trưởng phòng Công tác HSSV về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ [12/6/]

  7. THÔNG BÁO 268/TB-ĐHXDMT ngày 23/11/2023 của Trưởng phòng Công tác HSSV về việc khám sức khỏe sinh viên khóa 2023 (đợt 2) [11/23]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 481/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 480/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy

THÔNG BÁO số 92/TB-ĐHXDMT ngày 29/05/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024

THÔNG BÁO số 66/TB-ĐHXDMT ngày 6/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn