VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA BỘ
Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục [ 2/22/ ]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 175/TTLT-BQP-BGDĐTngày 13/9/2021 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn Nghị định 38/2007/ND-CP [ 8/9/2 ]

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các Trường đào tạo công lập [ 8/8/2 ]

NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ [ 10/12 ]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 121/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ [ 4/8/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. NGHỊ ĐỊNH 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 về việc tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trông độ tuổi quân sự [ 4/8/2 ]

  2. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập [ 4/2/2 ]

  3. THÔNG TƯ số 27/2009/TT-BGDĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế học sinh-sinh viên ngoại trú tại các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên [ 4/2/2 ]

  4. THÔNG TƯ số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác học sinh-sinh viên nội trú tại tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục [4/2/2]

  5. VĂN BẢN HỢP NHẤT số 28/VBHN-BGDĐT (QĐ 44 ngày 15/08/2007 và TT31 ngày 01/08/2013) ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân [4/2/2]

  6. THÔNG TƯ SỐ 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; [4/2/2]

  7. THÔNG TƯ số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện mộ số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ c [4/2/2]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 481/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 480/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy

THÔNG BÁO số 92/TB-ĐHXDMT ngày 29/05/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024

THÔNG BÁO số 66/TB-ĐHXDMT ngày 6/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn