GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
THÔNG BÁO số 131/TB-ĐHXDMT ngày 31/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc nộp học phí học học phần giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên khóa D20, D21 năm học 2022-2023 [ 8/23/ ]

THÔNG BÁO số 132/TB-ĐHXDMT ngày 02/6/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tập trung học học phần giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên khóa D20, D21 năm học 2022-2023 [ 8/23/ ]

Các bài đã đăng:

THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 481/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

QUYẾT ĐỊNH số 480/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/06/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy

THÔNG BÁO số 92/TB-ĐHXDMT ngày 29/05/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2023-2024

THÔNG BÁO số 66/TB-ĐHXDMT ngày 6/5/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tổng hợp kết quả thực hiện ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 của sinh viên

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn